LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 28
Pacjent, z którym pracujesz, ma demencję i często zapomina, kim jesteś. Jak najlepiej zareagować na taką sytuację?

A.
B.
C.
D.