LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 13
Twój pacjent z demencją często wyraża lęk i niepokój. Jakie jest najbardziej odpowiednie podejście do komunikacji z nim?

A.
B.
C.
D.