LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 2
Rozważ sytuację, w której prąd o wartości 3A płynie przez przewodnik przez 4 sekundy. Oblicz ładunek, który przepłynął przez przewodnik.

A.
B.
C.
D.