LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 21
Parametr Symbol Jednostka
Natężenie pola magnetycznego H A/m
Indukcja magnetyczna B T
Siła magnetomotoryczna MMF A
Przenikalność magnetyczna ? ?
Podaj odpowiedni symbol i jednostkę dla przenikalności magnetycznej.
A.
B.
C.
D.