LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 33
Przy tworzeniu rysunku technicznego, masz do wyboru różne typy linii. Który typ linii powinieneś użyć do zaznaczenia osi symetrii?

A.
B.
C.
D.