LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 7
Rozważ następującą tabelę pasowań:
Pasowanie Opis
H7/g6 Pasowanie z luzem
H7/p6 Pasowanie z napięciem
H7/h6 Pasowanie z przejściem
Wybierz prawdziwe stwierdzenie dotyczące powyższej tabeli.
A.
B.
C.
D.