LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 39
Rozważ pasowanie H7/h6. Jaki rodzaj pasowania to oznacza?

A.
B.
C.
D.