LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 6
Zidentyfikuj, który z poniższych elementów jest odpowiedzialny za zmianę kierunku ruchu w układzie mechanicznym.

A.
B.
C.
D.