LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 2
Podczas obróbki maszynowej, wybierz właściwe zastosowanie dla noża tokarskiego.

A.
B.
C.
D.