LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 19
Oceń stan techniczny elementów przedstawionych w poniższej tabeli i wskaż, który z nich najprawdopodobniej wymaga wymiany.
Element Stan techniczny
Łożysko Brak widocznych uszkodzeń, lekko zużyte
Koło zębate Brak zębów na pewnym odcinku
Wałek Powierzchnia lekko porysowana
A.
B.
C.
D.