LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 36
Podczas oceny stanu technicznego elementów pneumatycznych, zauważyłeś, że jeden z siłowników pneumatycznych ma uszkodzenia na uszczelce. Jakie są najbardziej prawdopodobne konsekwencje tego uszkodzenia?

A.
B.
C.
D.