LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 13
Dokonujesz montażu zespołu pneumatycznego. W dokumentacji technicznej zauważasz, że dla jednego z podzespołów jest podane "Ciśnienie robocze: 6-8 bar". Co to oznacza?

A.
B.
C.
D.