LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 14
Zadaniem jest zainstalowanie oprogramowania do programowania układów programowalnych. Które z poniższych oprogramowań byłoby najbardziej odpowiednie do tego celu?

A.
B.
C.
D.