LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 6
Podczas symulacji procesu w systemie mechatronicznym, który z poniższych programów byłby najbardziej odpowiedni do tego celu?

A.
B.
C.
D.