LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 3
Podczas regulacji urządzenia mechatronicznego używasz kontrolera PID. Zauważasz, że urządzenie oscyluje wokół wartości zadanej. Jakie działanie powinieneś podjąć?

A.
B.
C.
D.