LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 24
Podczas regulacji systemu mechatronicznego, zauważasz, że napięcie zasilania jest niższe niż wymagane. Które z poniższych działań jest najbezpieczniejszym podejściem?

A.
B.
C.
D.