LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 32
Podczas regulacji systemu mechatronicznego, zauważasz, że parametry systemu nie są stabilne. Które z poniższych działań jest najbezpieczniejszym podejściem do rozwiązania tego problemu?

A.
B.
C.
D.