LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 11

Pytanie nr 26
Dokonujesz nietrwa艂ej zmiany kszta艂tu w艂os贸w na podstawie projektu. Klient ma kr贸tkie, cienkie w艂osy. Jakie narz臋dzie b臋dzie najbardziej odpowiednie do wykonania tej zmiany?

A.
B.
C.
D.