LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT12 - TEST WIEDZY NR 6

Pytanie nr 37
Określ, który z poniższych produktów jest najmniej odpowiedni do serwowania w restauracji ze względu na jego parametry jakościowe.

A.
B.
C.
D.