LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT12 - TEST WIEDZY NR 6

Pytanie nr 39
Przypuśćmy, że w Twojej restauracji jest problem z utrzymaniem właściwej temperatury w lodówce. Jaki wpływ może to mieć na bezpieczeństwo żywności?

A.
B.
C.
D.