LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT12 - TEST WIEDZY NR 6

Pytanie nr 6
Produkt Temperatura przechowywania
Mięso surowe 5°C
Mleko 4°C
Jaja 20°C
Warzywa 10°C
Analizując powyższą tabelę, wskaż, który produkt jest przechowywany w niewłaściwej temperaturze.
A.
B.
C.
D.