LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT12 - TEST WIEDZY NR 6

Pytanie nr 32
Podczas procesu trawienia, enzymy biorą aktywny udział w rozkładzie składników odżywczych. Który z poniższych enzymów jest odpowiedzialny za rozkład tłuszczów?

A.
B.
C.
D.