LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT12 - TEST WIEDZY NR 6

Pytanie nr 32
Podaj, który z poniższych składników odżywczych dostarcza najwięcej energii na gram:

A.
B.
C.
D.