LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT12 - TEST WIEDZY NR 6

Pytanie nr 12
Przygotowujesz plan żywienia dla grupy dzieci w wieku szkolnym. Które z poniższych składników powinno być najbardziej obecne w ich diecie?

A.
B.
C.
D.