LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT12 - TEST WIEDZY NR 6

Pytanie nr 36
Rozważ następującą tabelę zawierającą informacje na temat zapotrzebowania kalorycznego różnych grup ludności:
Grupa ludnościZapotrzebowanie kaloryczne (kcal)
Dzieci (1-3 lat)1000-1400
Młodzież (14-18 lat)2000-3200
Dorośli (19-30 lat)2400-3000
Osoby starsze (powyżej 60 lat)1600-2000
Planując dietę dla dorosłego w wieku 25 lat, jakie powinno być jego przybliżone dzienne zapotrzebowanie kaloryczne?
A.
B.
C.
D.