LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT12 - TEST WIEDZY NR 6

Pytanie nr 26
Planujesz dietę dla sportowca. Które z poniższych składników powinieneś zwiększyć w jego diecie?

A.
B.
C.
D.