LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT12 - TEST WIEDZY NR 6

Pytanie nr 36
Które z poniższych zmian w diecie osoby z wysokim poziomem cholesterolu LDL jest najbardziej zalecane?

A.
B.
C.
D.