LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT12 - TEST WIEDZY NR 6

Pytanie nr 3
Planujesz dietę dla osoby z chorobą wrzodową żołądka. Który z poniższych produktów powinien być ograniczony w jej diecie?

A.
B.
C.
D.