LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT12 - TEST WIEDZY NR 6

Pytanie nr 26
Jaki jest główny cel wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego w Twojej restauracji?

A.
B.
C.
D.