LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT12 - TEST WIEDZY NR 6

Pytanie nr 29
Danie Cena
Tradycyjne pierogi 20 zł
Regionalny bigos 25 zł
Etniczne sushi 35 zł
Ekologiczna sałatka 30 zł
Na podstawie powyższej tabeli, które danie generuje największy zysk, jeśli koszt produkcji każdego dania wynosi 10 zł?
A.
B.
C.
D.