LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT12 - TEST WIEDZY NR 6

Pytanie nr 18
Jaka jest najważniejsza cecha dania ekologicznego, która powinna być podkreślona w ofercie usług gastronomicznych?

A.
B.
C.
D.