LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 7
Planujesz stworzenie kompozycji roślinnej w pojemniku na tarasie. Które z poniższych roślin są najbardziej odpowiednie do uprawy w pełnym słońcu?

A.
B.
C.
D.