LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 4
Jaki jest cel stosowania skal Barthela, Katza i Lawtona w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną?

A.
B.
C.
D.