LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 27
Podczas sporządzania leków recepturowych, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

A.
B.
C.
D.