LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 19
Urządzenie Zastosowanie
A. Waga analityczna 1. Badanie właściwości fizykochemicznych substancji
B. Mikroskop 2. Odmierzanie małych ilości substancji stałych
C. Spektrofotometr 3. Obserwacja mikroorganizmów i komórek
D. Pipeta automatyczna 4. Odmierzanie cieczy
Dopasuj urządzenia do ich zastosowań.
A.
B.
C.
D.