LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 7

Pytanie nr 21
Zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL), który z poniższych elementów jest najważniejszy dla utrzymania jakości i wiarygodności wyników badań?

A.
B.
C.
D.