LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 6
Dowolną funkcję logiczną można zrealizować tylko przy użyciu bramek

A.
B.
C.
D.