LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA6 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 33
Załóżmy, że otrzymałeś dokument potwierdzający wpłatę gotówki do kasy. Jak klasyfikujesz ten dowód księgowy?

A.
B.
C.
D.