LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT12 - TEST WIEDZY NR 6

Pytanie nr 34
Wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania usługami gastronomicznymi, otrzymujesz raporty o sprzedaży. Jaki typ informacji nie jest zazwyczaj zawarty w takim raporcie?

A.
B.
C.
D.