LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 6
W dokumentacji technicznej magnetofonów kasetowych często spotyka się określenia "Dolby", "Dolby C". Oznacza ono, że w urządzeniu zastosowano system

A.
B.
C.
D.