LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 17
Jakie jest napięcie na wyjściu układu przedstawionego na rysunku, jeżeli napięcie wejściowe Uwe = 2V ?
A.
B.
C.
D.