LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 11

Pytanie nr 11
Wskaż, który z poniższych elementów nie jest częścią budowy włosa.

A.
B.
C.
D.