LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 11

Pytanie nr 31
Podaj, która z poniższych struktur jest odpowiedzialna za wzrost włosów.

A.
B.
C.
D.