LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 11

Pytanie nr 29
Podaj, która z poniższych struktur jest główną częścią włosa odpowiedzialną za jego kolor.

A.
B.
C.
D.