LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 11

Pytanie nr 21
Obserwujesz u klienta nadmierne łuszczenie się skóry głowy. Jakie mogą być przyczyny tego stanu?

A.
B.
C.
D.