LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 11

Pytanie nr 19
Klient ma owalną twarz. Które z poniższych zaleceń jest najbardziej odpowiednie?

A.
B.
C.
D.