LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 11

Pytanie nr 23
Typ twarzy Fryzura
Owalna Fryzura A
Kwadratowa Fryzura B
Sercowa Fryzura C
Okragła ?
Zgodnie z powyższą tabelą, jaka fryzura będzie najbardziej odpowiednia dla klienta o okrągłej twarzy?
A.
B.
C.
D.