LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 11

Pytanie nr 26
Typ twarzy Charakterystyka
1. Owalna A. Szerokie czoło i wąska broda
2. Serce B. Wydłużona twarz z wysokim czołem i wąską brodą
3. Kwadratowa C. Szerokie czoło i broda, ostry kąt żuchwy
4. Okrągła D. Twarz jest prawie tak samo szeroka jak długa
Dopasuj typ twarzy do odpowiedniej charakterystyki.
A.
B.
C.
D.