LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 11

Pytanie nr 8
Wybierz składnik, który jest naturalnym związkiem chemicznym pochodzenia roślinnego, często wykorzystywanym w preparatach fryzjerskich.

A.
B.
C.
D.