LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 11

Pytanie nr 6
Tworzysz koncepcję fryzury dla klienta o typie urody "lato". Które z poniższych zestawień kolorystycznych będzie najbardziej odpowiednie?

A.
B.
C.
D.